چمن مصنوعی تزئینی پروژه دارکوب

تاریخ انتشار3/تیر/1399

چمن مصنوعی تزئینی پروژه دارکوب

نوع چمن: رویال ۲ بافت پایل ۲۰ (بلژیک)
ابعاد: ۳۲ متر مربع
سال اجرا: ۱۳۹۹ ‌
‌‌‌‌