اتمام پروژه زمین مینی فوتبال استاندارد چمن مصنوعی اردوگاه اورتین قلعه گنج

تاریخ انتشار17/بهمن/1398

با همت و پشتکار گروه تولیدی کرمان موکت (آسیا چمن) و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان به عنوان کارفرما، پروژه ی چمن مصنوعی اردوگاه اورتین به متراژ 989 مترمربع به پایان رسید.

مدل چمن: پردیس P36 S200 

موقعیت جغرافیایی منطقه:

اردوگاه اورتین

روستای چادرنشین اورتین، روستایی در دهستان چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج استان کرمان ایران  می باشد.