اجرای پروژه چمن مصنوعی مدل منوفیلامنت

تاریخ انتشار25/آبان/1398

کارفرما: جناب آقای پروازی

پیمانکار: گروه تولیدی کرمان موکت (آسیا چمن)

متراژ پروژه: 1000 مترمر بع

مدل چمن: منوفیلامنت  پایل 50