آغاز نصب چمن مصنوعی ورزشگاه وحدت آستارا

تاریخ انتشار9/خرداد/1398

آغاز نصب چمن مصنوعی ورزشگاه وحدت آستارا توسط شرکت آسیاچمن، کارفرما اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان . نوع چمن مونوفیلامنت ۱۲۰۰۰ پایل ۵۰ میلیمتر استاندارد فوتبال به متراژ ۸۳۴۰ مترمربع .